Τεχνητή Νοημοσύνη

Δ’ Έκδοση

Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης,
Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου

Τεχνητή Νοημοσύνη, Δ' Έκδοση (2020) - Εξώφυλλο

Σχετικά με το σύγγραμμα

Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ο τομέας της επιστήμης των υπολογιστών που ασχολείται με τη σχεδίαση ευφυών υπολογιστικών συστημάτων, δηλαδή συστημάτων που επιδεικνύουν χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη νοημοσύνη στην ανθρώπινη συμπεριφορά.

Το βιβλίο καλύπτει την Τεχνητή Νοημοσύνη σε όλη την ιστορική της εξέλιξη, ξεκινώντας με προσεγγίσεις που βασίζονται στη συστηματική καταγραφή και κωδικοποίηση της ανθρώπινης ευφυίας, περιγράφοντας μοντελοποίηση προβλημάτων, μεθόδους αναπαράστασης γνώσης για αυτά και αλγορίθμους αναζήτησης λύσεών τους. Στη συνέχεια εμβαθύνει σε τομείς όπως τα συστήματα γνώσης, την επίλυση περιορισμών, το σχεδιασμό ενεργειών, τη μηχανική μάθηση, τους γενετικούς αλγόριθμους, την ασαφή λογική και τα νευρωνικά δίκτυα. Τέλος, δεν παραλείπει να επεκταθεί σε πιο σύνθετες εφαρμογές, όπως τους ευφυείς πράκτορες και το σημασιολογικό ιστό.

Πρωταρχικός σκοπός του βιβλίου ήταν να αποτελέσει ένα διδακτικό σύγγραμμα για τη διδασκαλία ενός μαθήματος στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Το βιβλίο, από την Α’ έκδοση (2002), πράγματι έτυχε ευρείας αποδοχής από το σύνολο σχεδόν των Τμημάτων Πληροφορικής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γεγονός το οποίο συνεχίστηκε και στις επόμενες δύο εκδόσεις.

Τεχνητή Νοημοσύνη, Δ' Έκδοση (2020) - Εξώφυλλο

Η παρούσα Δ’ έκδοση επικαιροποιεί εκτενώς την ύλη του βιβλίου συμπεριλαμβάνοντας όλα εκείνα τα στοιχεία που καθιερώθηκαν στην πορεία του χρόνου από την προηγούμενη έκδοση, αλλά και μεταφέροντας on-line στοιχεία μικρότερης απήχησης, ώστε να κρατηθεί το μέγεθος του βιβλίου σε λογικό επίπεδο. Η ύλη καλύπτει εκτενώς τόσο τη συμβολική όσο και την υπολογιστική τεχνητή νοημοσύνη και δεν παραλείπει να συμπεριλάβει και νέα θέματα μεγάλου ερευνητικού και εμπορικού ενδιαφέροντος. Αρκετά από αυτά καλύπτονται εκτενώς, κάνοντας το βιβλίο κατάλληλο για χρήση τόσο σε προπτυχιακά όσο και σε μεταπτυχιακά μαθήματα.

Η Δ’ έκδοση κυκλοφόρησε στις αρχές Νοεμβρίου 2020 από τις Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Κεφάλαια

Σελίδες

Έτη σε χρήση

Τμήματα ΑΕΙ

Τεχνητή Νοημοσύνη

4η Έκδοση (2020)

Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης,
Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου

Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας
ISBN: 978-618-5196-44-8
Κωδικός σε Εύδοξο: 94700120

Artificial Intelligence

4th Edition (2020)

I. Vlahavas, P. Kefalas, N. Bassiliades,
F. Kokkoras, Ι. Sakellariou

University of Macedonia Press
ISBN: 978-618-5196-44-8