Προστέθηκαν στο site τα ακόλουθα:

Όσοι φτιάχνουν νέα slides για να υποστηρίξουν το μάθημά τους, ίσως βρουν χρήσιμα τα slides της Γ’ Έκδοσης (π.χ. για να τα εμπλουτίσουν με υλικό από την Δ’ Έκδοση). Τα slides της Γ’ Έκδοσης είναι διαθέσιμα στον παλιό ιστότοπο του βιβλίου:  http://aibook.csd.auth.gr/slides_toc.html