Πολιτική Ιδιωτικότητας

Έκδοση 1: 07/11/2021

1. Τι προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται;

Ο ιστοχώρος του βιβλίου Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιεί την υπηρεσία καταγραφής επισκέψεων Google Analytics. Μέσω αυτής είναι εφικτό να καταγράφεται ο αριθμός των επισκεπτών στις σελίδες μας, ο τρόπος που αυτοί τις βρήκαν, τυχόν πληροφορία που αναζητούσαν, οι σελίδες του ιστοχώρου που επισκέφτηκαν, κ.α. Αυτά μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε την οργάνωση του ιστοχώρου και το περιεχόμενο των σελίδων, και να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης σε όλους τους χρήστες.

Αν και η υπηρεσία Google Analytics καταγράφει δεδομένα όπως τη γεωγραφική θέση του επισκέπτη (αν το επιτρέπει ο ίδιος), το είδος της συσκευής του, το πρόγραμμα περιήγησής του στο διαδίκτυο (browser), το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιεί, κ.α., καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν μας επιτρέπει να ταυτοποιήσουμε τον επισκέπτη (δηλ. να βρούμε ποιος είναι, κτλ). Η διεύθυνση IP του υπολογιστή του επισκέπτη, που επίσης καταγράφεται, δεν αποκαλύπτεται σε εμάς από τη Google, επομένως και πάλι δεν υπάρχει τρόπος να προσδιορίσουμε την ταυτότητα ενός επισκέπτη.

Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για να επιτελέσει το έργο της. Τα cookies είναι κάτι σαν “αποδεικτικό” που ο ιστοχώρος δίνει στο πρόγραμμα περιήγησης κάθε χρήστη (browser) ώστε να θυμάται (ανώνυμα) ότι αυτός επισκέφτηκε ξανά τον ιστοχώρο στο πρόσφατο παρελθόν. Η απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας θα αποτρέψει την υπηρεσία Google Analytics από το να παρακολουθεί την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων καθώς και τη συλλογή των δεδομένων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Καμία άλλη πληροφορία για εσάς δεν συλλέγεται από τον παρόντα ιστοχώρο. Ακόμη κι αν χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας ή κάποιον σύνδεσμο email (email links) θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κανένα από τα δεδομένα που εισάγετε δεν αποθηκεύονται ή αποστέλλονται σε τρίτους.

2. Πώς αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα;

Ο ιστοχώρος του βιβλίου Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του. Κάποια δυνητικά προσωπικά δεδομένα, όπως η διεύθυνση IP, καταγράφονται από την υπηρεσία Google Analytics χωρίς όμως να αποθηκεύονται στους διακομιστές του ιστοχώρου μας και χωρίς τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε αυτά (δείτε σχετικά στην Ενότητα 1). Ο διακομιστής του ιστοχώρου μας πραγματοποιεί την τυπική καταγραφή σε αρχείο (log files) των κλήσεων που εξυπηρετεί. Αυτή η καταγραφή αφορά στο πολύ πρόσφατο παρελθόν και περιλαμβάνει και την διεύθυνση IP του επισκέπτη, που όμως και πάλι από μόνη της δεν μπορεί να ταυτοποιήσει τον χρήστη καθώς απαιτείται συνεργασία του παρόχου internet του χρήστη και εισαγγελική εντολή για να αποκαλυφθεί.

3. Τι μέτρα για ασφαλή πλοήγηση έχουν ληφθεί;

Ο ιστοχώρος του βιβλίου Τεχνητή Νοημοσύνη φιλοξενείται σε διακομιστή που χρησιμοποιεί πιστοποιητικό ασφαλείας SSL σε συνδυασμό με ασφαλές πρωτόκολλο επικοινωνίας https, όπως συνίσταται (τα δεδομένα κρυπτογραφούνται).

4. Παραχωρούνται σε τρίτους προσωπικά δεδομένα;

Τα μόνα δεδομένα που συλλέγει ο ιστοχώρος του βιβλίου είναι τα log files του web διακομιστή και αυτά ούτε μεταβιβάζονται σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο αλλά ούτε και αξιοποιούνται με κάποιο τρόπο από τους συγγραφείς. Δεν γνωρίζουμε την πολιτική της Google σε αυτό το θέμα, σε περίπτωση που αποδεχτείτε τα cookies της Google.

5. Τι γίνεται σε περίπτωση παραβίασης;

Ο ιστοχώρος του του βιβλίου Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποθηκεύει δεδομένα που σχετίζονται με τους επισκέπτες του, πέρα από τα log files των κλήσεων που καταγράφει ο διακομιστής (web server). Δεδομένου ότι ο διακομιστής παρέχεται ως υπηρεσία από τρίτο, σε περίπτωση παραβίασης των συστημάτων μας προβλέπεται να υπάρξει σχετική ενημέρωση από τον πάροχό μας.

6. Γίνονται αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου;

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάξει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή με βάση τις αλλαγές που μπορεί να γίνουν στις ιστοσελίδες του site. Οι αλλαγές θα γίνουν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών και για το λόγο αυτό σας προτείνουμε να ελέγχετε τη συγκεκριμένη σελίδα περιστασιακά. Για διευκόλυνσή σας, στο πάνω μέρος της παρούσας σελίδας θα υπάρχει μια σημείωση με την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης και σύνοψη των μεταβολών που έγιναν.