Με την ευκαιρία της επανεκτύπωσης του βιβλίου από τον εκδότη μας, βελτιώσαμε αρκετά τη χρηστικότητά του καθώς:

  • μεγαλώσαμε λίγο τη σελίδα, κάτι που επέτρεψε μεγέθυνση του περιεχομένου για ευκολότερη ανάγνωση,
  • χρησιμοποιήσαμε πιο πυκνό χαρτί, κάτι που μείωσε το πάχος του βιβλίου και το έκανε πιο βολικό στο κράτημα και στο ξεφύλλισμα.

Επιπλέον, κάναμε μικροδιορθώσεις στο περιεχόμενο με βάση σημεία που εντοπίσαμε ή/και μας υποδείξατε κατά τη χρήση του βιβλίου. Κάποια (λίγα) σημεία που θέλουν εκτενέστερη επέμβαση τα αφήσαμε για την επόμενη έκδοση. Για τυχόν σοβαρά ζητήματα, αν υπάρξουν, θα γίνουν ανακοινώσεις στο site.