Υλικό για τον Διδάσκοντα

Υλικό για τον Διδάσκοντα

Προστέθηκαν στο site τα ακόλουθα: αρχεία MS Word με εικόνες/πίνακες/τύπους για όλα τα κεφάλαια, για διευκόλυνση στη παραγτωγή slides ή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού από τους διδάσκοντες ένα Word Template File (dotx) για παραγωγή slides με το MS Word αρχεία PDF με τις...