Υλικό για τον Διδάσκοντα

Υλικό για τον Διδάσκοντα

Προστέθηκαν στο site τα ακόλουθα: αρχεία MS Word με εικόνες/πίνακες/τύπους για όλα τα κεφάλαια, για διευκόλυνση στη παραγτωγή slides ή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού από τους διδάσκοντες ένα Word Template File (dotx) για παραγωγή slides με το MS Word αρχεία PDF με τις...
Υλικό για τον Διδάσκοντα

Εκπαιδευτικό Υλικό

Το site έχει πάρει περίπου την τελική του μορφή. Απομένει να αναρτηθεί συνοδευτικό υλικό που περιλαμβάνει: Ερωτήσεις-Ασκήσεις σε κάθε κεφάλαιο. Tο υλικό αυτό μεταφέρθηκε on-line για να κρατηθεί το μέγεθος του βιβλίου σε λογικό επίπεδο. Τα Παραρτήματα της Γ’...