Η Συγγραφική Ομάδα

Ιωάννης Βλαχάβας
Πέτρος Κεφαλάς
Νίκος Βασιλειάδης
Φώτης Κόκκορας
Ηλίας Σακελλαρίου

Ι. Βλαχάβας

Ο Ιωάννης Βλαχάβας είναι καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και διευθυντής του Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων. Πήρε το διδακτορικό του στην επιστήμη των υπολογιστών από το ΑΠΘ το 1988. Ήταν επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του πανεπιστημίου Purdue της Αμερικής. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η Μηχανική Μάθηση, ο Σχεδιασμός Ενεργειών, τα Συστήματα Βασισμένα σε Γνώση, τα Ευφυή Συστήματα και οι Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 350 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και κεφάλαια σε διεθνείς συλλογικούς τόμους, και 9 βιβλία – από τα οποία 4 διεθνών εκδοτικών οίκων – των οποίων οι αναφορές από άλλους ερευνητές ξεπερνούν τις 13,000 με δείκτη h-index 51.

Στο Τμήμα Πληροφορικής διδάσκει τα μαθήματα Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση, Θεωρία και Συστήματα Λήψης Απόφασης, στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 40 ερευνητικά προγράμματα. Διετέλεσε πρόεδρος σε αρκετά Εθνικά και Διεθνή συνέδρια. Υπήρξε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου έρευνας και Τεχνολογίας (2008-2011, 2014-2016), μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας (2007-2016), πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης (2011-2012) και πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ από το 2013 έως 2017. Το 2017 πήρε τον τίτλο του EuroAI Fellow.

Π. Κεφαλάς

Ο Πέτρος Κεφαλάς είναι Διευθυντής Εκπαίδευσης στο International Faculty of the University of Sheffield, CITY College στη Θεσσαλονίκη, από το 1993. Κατέχει τη θέση του Professor στο Πανεπιστήμιο του Sheffield. Διετέλεσε Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης από το 1993 μέχρι το 2007. Αποφοίτησε από το Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ το 1986 και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο MSc στην Τεχνητή Νοημοσύνη το 1987 από το Πανεπιστήμιο του Essex. Στο ίδιο πανεπιστήμιο ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή το 1991 σε “Παράλληλη Εκτέλεση Λογικών Προγραμμάτων με Εφαρμογές σε Αλγόριθμους Αναζήτησης”. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και κεφάλαια βιβλίων.

Διετέλεσε πρόεδρος επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών διεθνών συνεδρίων. Τιμήθηκε με το βραβείο Leadership in Teaching & Learning του University of Sheffield. Είναι Fellow του Βρετανικού Higher Education Academy. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων που προσομοιάζουν βιολογικά συστήματα, ο Παράλληλος Λογικός Προγραμματισμός και οι Τυποποιημένες Μέθοδοι στη Μηχανική Λογισμικού.

Ν. Βασιλειάδης

Ο Νίκος Βασιλειάδης είναι καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα συστήματα γνώσης, οι κανόνες, οι οντολογίες, ο σημασιολογικός ιστός, οι ευφυείς πράκτορες και η ερμηνεύσιμη ΤΝ, περιοχές στις οποίες έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 200 εργασίες σε διεθνή, συνέδρια και συλλογικούς τόμους, με πάνω από 3,800 αναφορές στο Google Scholar (h-index 30). Είναι συν-συγγραφέας δύο ακόμα βιβλίων, το ένα ερευνητικό σε διεθνές εκδοτικό οίκο, πάνω σε Συστήματα Βάσεων Γνώσης και το άλλο διδακτικό και ανοιχτό, στα ελληνικά, στο πλαίσιο της δράσης “Κάλλιπος”, πάνω στον Λογικό Προγραμματισμό. Έχει πτυχίο Φυσικής από το ΑΠΘ (1991), μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών MSc στην Τεχνητή Νοημοσύνη από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Aberdeen της Σκοτίας (1992) και Διδακτορικό σε “Παράλληλα Συστήματα Βάσεων Γνώσης” από το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ (1998).

Είναι διευθυντικό μέλος (director) της διεθνούς επιστημονικής εταιρείας μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα RuleML Inc., διετέλεσε γενικός γραμματέας του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης και πρόεδρος της επιτροπής προγράμματος των συνεδρίων RuleML 2008, 2011, 2015, WIMS 2014, ΣΕΤΝ 2016, ICTERI 2017, ODBASE 2017 και EUMAS-2020. Επίσης, διατελεί πρόεδρος της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης και διευθυντής του Τομέα Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού του Τμήματος Πληροφορικής, στο ΑΠΘ.

Φ. Κόκκορας

Ο Φώτης Κόκκορας είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διδάσκει μαθήματα σχετικά με ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου, τεχνητή νοημοσύνη, εξόρυξη γνώσης και συστήματα λήψης αποφάσεων, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Ερευνητικά ασχολείται με το συνδυασμό Τεχνητής Νοημοσύνης και Παγκόσμιου Ιστού (εξαγωγή πληροφορίας από τον παγκόσμιο ιστό, εξόρυξη ιστού, μηχανική μάθηση) και έχει δημοσιεύσει 25 εργασίες σε συνέδρια και περιοδικά. Έχει πτυχίο Φυσικής από το ΑΠΘ (1995), μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) στην Τεχνητή Νοημοσύνη από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Bristol (1996) και διδακτορικό από το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ (2006) με θέμα “Ευφυής Ανάκτηση και Εξαγωγή Πληροφορίας με Χρήση Εννοιολογικών Γράφων”. Είναι συν-δημιουργός του συστήματος αποδελτίωσης ιστού DEiXTo και της δημοφιλούς mobile εφαρμογής fuelGR.

Η. Σακελλαρίου

Ο Ηλίας Σακελλαρίου είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται ο Λογικός Προγραμματισμός με Περιορισμούς και ο Προγραμματισμός Πρακτόρων. Είναι συν-συγγραφέας ενός ακόμη διδακτικού βιβλίου που αφορά στον Λογικό Προγραμματισμό και έχει δημοσιεύσει πάνω από 40 εργασίες σε συνέδρια και περιοδικά. Έχει πτυχίο Φυσικής από το ΑΠΘ (1995), μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου (1996) και διδακτορικό από το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ (2006), με θέμα “Παράλληλα Συστήματα Λογικού Προγραμματισμού με Περιορισμούς”.