Εκπαιδευτικό Υλικό

Τεχνικές Λογικού Προγραμματισμού - Η γλώσσα Prolog (e-Book)

Η. Σακελλαρίου, Ν. Βασιλειάδης, Π. Κεφαλάς, Δ. Σταμάτης. “Τεχνικές Λογικού Προγραμματισμού”, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Εκδόσεις Κάλλιπος, 2015 

ISBN: 978-960-603-246-2

 

υπό κατασκευή