Εκπαιδευτικό Υλικό

Τεχνικές Λογικού Προγραμματισμού - Η γλώσσα Prolog (e-Book)

  • Η. Σακελλαρίου, Ν. Βασιλειάδης, Π. Κεφαλάς, Δ. Σταμάτης. “Τεχνικές Λογικού Προγραμματισμού”, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Εκδόσεις Κάλλιπος, ISBN: 978-960-603-246-2, 2015

Εκπαιδευτικό Υλικό ανά Κεφάλαιο

h

01. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

h

02. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΥΣΗΣ

h

03. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΤΥΦΛΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

h

04. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΡΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

h

05. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΓΝΙΑ ΔΥΟ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ

h

06. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

h

07. ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

h

ΜΕΡΟΣ Β: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ

h

08. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

h

10. ΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ

h

11. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΩΝ

h

12. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

h

13. ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ

h
h

15. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

h

16. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

h

17. ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

h

18. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

h

19. ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

h

20. ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

h

21. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΝΩΣΗΣ

h

22. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΣΗΣ

h

23. ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ

h

24. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

h

25. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

h

26. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

h

27. ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

h

28. ΠΟΛΥΠΡΑΚΤΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

h

29. ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ