Περιεχόμενα Βιβλίου

Τεχνητή Νοημοσύνη, Δ' Έκδοση

Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων (PDF αρχείο)
Οι σύνδεσμοι “Ερωτήσεις” περιέχουν τις ερωτήσεις του εκάστοτε κεφαλαίου (αφαιρέθηκαν από την έντυπη Έκδοση Δ’).
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

ΜΕΡΟΣ Α: ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΥΣΗΣ Ερωτήσεις
3. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΤΥΦΛΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Ερωτήσεις
4. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΡΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (πλήρες κεφάλαιο-δείγμα) Ερωτήσεις
5. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΓΝΙΑ ΔΥΟ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ Ερωτήσεις
6. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ Ερωτήσεις
7. ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Ερωτήσεις
 

ΜΕΡΟΣ Β: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ

 
8. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ερωτήσεις
9. ΛΟΓΙΚΗ Ερωτήσεις
10. ΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ Ερωτήσεις
11. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΩΝ Ερωτήσεις
12. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ερωτήσεις
13. ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις
14. ΑΣΑΦΕΙΑ Ερωτήσεις
 

ΜΕΡΟΣ Γ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

 
15. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ερωτήσεις
16. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Ερωτήσεις
17. ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ερωτήσεις
 

ΜΕΡΟΣ Δ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΓΝΩΣΗΣ

 
18. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Ερωτήσεις
19. ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Ερωτήσεις
20. ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ερωτήσεις
 

ΜΕΡΟΣ Ε: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΝΩΣΗΣ

 
21. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΝΩΣΗΣ Ερωτήσεις
22. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΣΗΣ Ερωτήσεις
23. ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ Ερωτήσεις
 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΝΩΣΗΣ

 
24. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Ερωτήσεις
25. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ερωτήσεις
26. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ Ερωτήσεις
 

ΜΕΡΟΣ Ζ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

 
27. ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Ερωτήσεις
28. ΠΟΛΥΠΡΑΚΤΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ερωτήσεις
29. ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ Ερωτήσεις
  ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ  
     
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

(τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ διατίθενται μόνο σε ψηφιακή μορφή – PDF αρχεία)

 
Π1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: PROLOG ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ  
Π2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΩΝ CLIPS