Παλαιότερες Εκδόσεις

Η Α’ έκδοση του βιβλίου (εικόνα κάτω) κυκλοφόρησε το μακρινό 2002! Με 12 “μόνο” Κεφάλαια, 3 Παραρτήματα και 580 σελίδες συνολικά, αποτέλεσε την πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια δημιουργίας ενός πανεπιστημιακού επιπέδου συγγράμματος για την Τεχνητή Νοημοσύνη, που να καλύπτει τόσο την κλασική ΤΝ όσο και την υπολογιστική ΤΝ. Το βιβλίο υιοθετήθηκε σε σχετικά μαθήματα σε πολλά Τμήματα ΑΕΙ και όπως ήταν φυσικό η ανάδραση από διδάσκοντες και φοιτητές δημιούργησε πολύ γρήγορα μια μεγάλη πίεση για βελτίωση. Η Β’ έκδοση πολύ σύντομα άρχισε να παίρνει μορφή….

Πρόλογος της Α’ Έκδοσης από τον Κωνσταντίνο Χαλάτση, ομότιμου καθηγητή στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κ. Χαλάτσης υπήρξε καθηγητής όλων των μελών της συγγραφικής ομάδας και συνέβαλε σημαντικά στην σχετική με την ΤΝ πορεία όλων.

Η Β’ έκδοση (εικόνα πάνω) κυκλοφόρησε το 2006 και στην πραγματικότητα ήταν ένα εντελώς νέο βιβλίο. Με 885 σελίδες οργανωμένες σε 30 Κεφάλαια και 2 Παραρτήματα, σχεδόν διπλασίασε την ύλη, που σε κάποια θέματα μπορούσε πλέον να καλύψει και εξειδικευμένα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα. Οι Β’ και Γ’ εκδόσεις είναι πρακτικά το ίδιο βιβλίο ως προς το κείμενο και διαφοροποιούνται μόνο στο συνοδευτικό CD της Β’ έκδοσης που αφαιρέθηκε από τη Γ’. Το βιβλίο έτυχε ευρείας αποδοχής από το σύνολο σχεδόν των Τμημάτων Πληροφορικής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και παρέμεινε σε χρήση ως το 2020.

Για όσους χρησιμοποιούν την Β’ ή την Γ’ έκδοση, εξακολουθεί να βρίσκεται σε λειτουργία ο παλιός ιστότοπος στη διεύθυνση http://aibook.csd.auth.gr