Το site έχει πάρει περίπου την τελική του μορφή. Απομένει να αναρτηθεί συνοδευτικό υλικό που περιλαμβάνει:

  • Ερωτήσεις-Ασκήσεις σε κάθε κεφάλαιο. Tο υλικό αυτό μεταφέρθηκε on-line για να κρατηθεί το μέγεθος του βιβλίου σε λογικό επίπεδο.
  • Τα Παραρτήματα της Γ’ έκδοσης, που επίσης μεταφέρθηκαν on-line.
  • Slides για τον διδάσκοντα.
  • Διάφορα άλλα βοηθητικά (αλγόριθμοι, κ.α.).

Το παραπάνω υλικό θα αναρτηθεί σταδιακά καθώς θα γίνεται διαθέσιμο.

Υπενθυμίζεται ότι το βιβλίο είναι σε διαδικασία παραγωγής και θα υπάρξει ενημέρωση όταν το πάρουμε στα χέρια μας (αρχές Σεπτεμβρίου).