Στη σελίδα Υλικό για ΜΜΕ και e-Shops υπάρχει το κείμενο από το οπισθόφυλλο του βιβλίου καθώς και εικόνες εξώφυλλου και οπισθόφυλλου για χρήση σε καταχωρήσεις σε ΜΜΕ και e-Shops.